İşte dünyanın en eski ülkeleri. Asırlara kafa tutuyorlar

İşte yüzlerce yıldır varlıklarını sürdüren dünyanın en eski ülkeleri…

10 – SAN MARİNO: İtalyan yarımadasındaki bu küçük ulus, dünyanın en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Toplamda yalnızca 24 mil karelik (62,2 kilometrekarelik) bir alana sahip olan San Marino, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen yüzyıllardır bağımsızlığını korumayı başarmıştır. (Vatikan Şehri , yalnızca 121 dönüm veya 49 hektarla dünyanın en küçük ülkesidir.) Geleneğe göre San Marino, MS 3 Eylül 301’de St. Marinus tarafından kuruldu. Tarihçiler bu kuruluş tarihini tartışsa da San Marino’nun en azından MS 13. yüzyıldan bu yana kendi kendini yöneten bir cumhuriyet olarak işlev gördüğü doğrudur.

9 – JAPONYA: Güneş tanrıçası Amaterasu’nun soyundan gelen efsanevi İmparator Jimmu’nun, M.Ö. 660 yılında Japonya’nın imparatorluk hanedanını kurduğuna inanılıyor. Japonya’yı dünyadaki en eski sürekli kalıtsal monarşi haline getiriyor. Tarihçiler ulusun kuruluşunu biraz daha geç bir tarihe, MS 4. yüzyılın ortalarına, takımadaların devletlerinin tek bir devlet halinde birleştiğine işaret ediyorlar.

8 – MEKSİKA: Günümüz Meksika’sının tarihi, Olmec uygarlığının kuruluşuyla M.Ö. 1200’e kadar uzanmaktadır. Olmecler, Meksika Körfezi ve güney Meksika boyunca yaşadılar ve Olmec hükümdarlarını temsil ettiğine inanılan devasa bazalt kafalarıyla ünlüler. Olmecler muhtemelen Amerika’da ilk yazı biçimini kurdular ve geniş ticaret ağlarına katıldılar. Etkileri daha sonra bölgeye hakim olan Maya ve Aztek kültürlerinde görülebilir.

7- YUNANİSTAN: Günümüz Yunanistan’ındaki ilk hükümet aslında antik Yunan’dan öncedir. MÖ 1600 civarında başlayan Miken Uygarlığı, dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden bazıları olan Thebes ve Atina da dahil olmak üzere birçok krallıktan oluşuyordu .Miken Uygarlığı, Yunanistan’ın Karanlık Çağını yaşadığı MÖ 12. yüzyılın ortalarına kadar Yunanistan’da gelişti. Ancak Mikenlerin kültürel mirası yaşamaya devam etti.

6 – ÇİN: Çin’deki hükümetin tarihi, ilk efsanevi olmayan Çin hanedanı olan Shang hanedanının kuruluşuyla birlikte en az MÖ 1600’e kadar uzanır. (Daha önceki Xia hanedanlığının varlığını destekleyecek kanıtların daha sonra ortaya çıkması mümkündür.) Shang hanedanı, kuzeyde Hebei Eyaleti’ne ve batıda Henan Eyaleti’ne kadar uzanan günümüz Çin’inin kuzeydoğu bölümünü kontrol ediyordu. Shang yönetimi sırasında (M.Ö. 1600-1046 civarı), Çinliler 12 aylık, 360 günlük bir takvim oluşturdular ve bugün kullanılan yazı sistemini geliştirmeye başladılar. Yin Xu arkeolojik alanı, MÖ 1300 yılında Shang hanedanının başkentiydi ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir.

5 – IRAK: Mezopotamya (bugünkü Irak) genellikle ” medeniyetin beşiği ” olarak anılır. Bu Irak’ı oldukça yaşlı kılıyor olmalı ama kaç yaşında? Bir tahmin, Sargon’un yönetiminin başlangıcı olan MÖ 2334’tür. Sargon, bölgedeki şehir devletlerini Akad imparatorluğu altında birleştirdi ve ilk Sami hanedanını kurdu. Sargon, Fırat Nehri üzerinde bir yerde olduğuna inanılan ancak henüz keşfedilmemiş başkent Akkad’dan (veya Agade) hüküm sürüyordu.

4 – ERMENİSTAN: Ermeni tarihçi Movses Khorenatsi’nin “Ermenilerin Tarihi” adlı eseri yaratılıştan MS 428’e kadar olan dönemi kapsamaktadır. Khorenatsi’nin anlatımında Ermenistan’ın kuruluşunun MÖ 2492’de gerçekleştiği belirtiliyor, ancak yakın zamana kadar bu erken tarihi destekleyecek hiçbir kanıt yoktu. Nature dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir araştırma, Ermeni kökenlerine dair M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasına tarihlenen genetik kanıtlar buldu. Araştırmanın yazarları, “Bu karışım tarihlerinin aynı zamanda Ermenistan’ın M.Ö. 2492’deki efsanevi kuruluşuna da denk geldiğini not ediyoruz” diye yazdı.

3 – HİNDİSTAN: 2023 yılında Birleşmiş Milletler , günümüz Hindistan’ını dünyanın en kalabalık ülkesi ilan etti. Aynı zamanda dünyanın en eski ülkelerinden biridir. MÖ 2500’den MÖ 1500 civarında yerini Vedik uygarlığa bırakana kadar Hint yarımadasında gelişen İndus Vadisi uygarlığı, dünyanın üç büyük ilk uygarlığı arasında en yaygın olanıydı. (Diğerleri Mezopotamya ve Mısır’dı.) İndus uygarlığı batıda Umman Denizi yakınındaki Sutkagan Dor’a (bugünkü Pakistan’da) ve doğuda Hindistan’ın şu anki başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Alamgirpur’a kadar uzanıyordu. Hindistan’ın uzun geçmişine rağmen, bazı ölçütlere göre ülke yalnızca birkaç on yıllık bir geçmişe sahip. 1858’den 1947’ye kadar neredeyse bir yüzyıl boyunca Hindistan ve Pakistan İngiliz imparatorluğunun parçasıydı. 15 Ağustos 1947, Hindistan’ın yeniden kendi kendini yöneten bir ülke haline geldiği Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

2- İRAN: Antik Elam krallığı, günümüz İran’ında MÖ 2600 civarında kuruldu. Başkenti, şu anda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Susa’ydı. Arkeolojik kanıtlar, MÖ 5. binyıldan MS 13. yüzyıla kadar Susa’daki kentsel yaşamı gösteriyor. Shilkhak-In-Shushinak döneminde zirveye çıkan Elam, batıda Dicle Nehri’ne (günümüz Irak’ı) ve güneyde Persepolis’e kadar uzanıyordu.

1 – MISIR: Kuruluşunu M.Ö. 3150 olarak kabul edersek Mısır dünyanın en eski ülkesidir. Bu tarih, Mısır’ın ilk hanedanının ilk kralı Narmer’in saltanatının tahmini başlangıcı ve hanedan öncesi veya eski Mısır olarak kabul edilen dönemin sonudur. Narmer Paleti (MÖ 3200-3000 civarı), Narmer’in Yukarı ve Aşağı Mısır’ı birleştirdiğini öne sürüyor; bir tarafta Narmer, Yukarı Mısır’ın Beyaz Tacı’nı takarken tasvir ediliyor; diğer tarafta Aşağı Mısır’ın Kızıl Tacını takıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x